Polecane

innocurrent.com

MLM

MLM czyli Multi Level Marketing

System wielopoziomowego marketingu (Multi Level Marketing) w założeniu miał być metodą szybkiej i skutecznej sprzedaży produktu, na której mogłoby zarobić wiele osób, a która skracałaby jego drogę do klienta, stanowiąc wyższą formę sprzedaży bezpośredniej.
W systemie tym nabywca towaru miał być jednocześnie jego dystrybutorem zarabiającym na marży od sprzedanego produktu i prowizji od sprzedaży dokonanej przez osoby zgrupowane w jego sieci.
System zakładał podział zysku generowanego wewnątrz sieci, w odróżnieniu od piramid finansowych, w których zysk przychodzi z zewnątrz.
Warunkiem uczestnictwa w takim systemie jest wykupienie pakietu startowego, czyli zainwestowanie własnej gotówki.

Być może w warunkach amerykańskich, skąd system pochodzi, metoda ta się sprawdziła.
U nas znalazła naśladowców którzy wypaczyli pierwotne założenia.
Mit szybkiego budowania rozległej sieci i czerpania z niej wielkich zysków kusi oczywiście. Także niekonwencjonalnymi godzinami pracy, możliwością szybkiego awansu, niezależnością personalną.
Należy sobie jednak uświadomić, że niewiele jest produktów na tyle bezkonkurencyjnych, by mogły liczyć na szybki zbyt i ogromną ilość nabywców.
Zwłaszcza w kraju, w którym przeciętny obywatel od lat boryka się z wiecznym niedostatkiem pieniędzy i dokonuje ekwilibrystycznych cudów, by związać koniec z końcem.
Tym samym nie jest łatwo zbudować aktywną sieć, której uczestnicy sami byliby nabywcami towaru, a zysk ze sprzedaży często pozostaje w marzeniach.
W efekcie produktem, który najczęściej się u nas sprzedaje stają się raporty i pakiety startowe, a zarabia podobnie jak w piramidach ten, kto jest na wyższej pozycji sieci.
Trudno więc się dziwić, że system ma coraz większą ilość przeciwników i utożsamiany jest z systemem piramidy finansowej.